Kontrola a měření s Autodesk PowerInspect

Konektivita zařízení

Podpora více zařízení
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
PowerInspect podporuje mnoho typů měřících zařízení od různých výrobců.

Automatizované měření
ULTIMATE
PowerInspect podporuje různé konfigurace CMM, CNC/DCC od různých výrobců. Umožňuje měřit sekvencemi přímo na obráběcím stroji.

Manuální zařízení
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
PowerInspect pracuje s manuálními CMM, přenosnými rameny i optickými zařízeními různých výrobců.

Bezkontaktní měření
PREMIUM, ULTIMATE
Bezkontaktní 3D laserové zařízení podporuje snímání volných ploch s reportováním odchylek. PowerInspect podporuje různé výrobce i kombinace ramene s laserovou hlavou.

Programování měření

Grafické programování
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
Měřte dílce s minimální přípravou. Při měření z CAD modelu zjistěte geometrické prvky a nominální hodnoty.

Měření komplexních ploch
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
Využívejte nejlepších metod měření a ihned porovnávejte hodnoty s výchozím modelem.

Grafické programování
PREMIUM, ULTIMATE
Měřte dílce s minimální přípravou. Při měření z CAD modelu zjistěte geometrické prvky a nominální hodnoty.

Automatická kontrola kolizí
ULTIMATE
Minimalizujte možné škody při automatizovaném měření. Ověřujte měřící sekvence offline před spuštěním na stroji.


Vložené strategie
ULTIMATE
Vytvořte automatické strategie dráhy sondy, využijte automatické vyhnutí se kolizím sondy.

Mraky bodů
PREMIUM, ULTIMATE
Snímejte komplexní dílce nebo problematické plochy. Budete graficky vedení pro provedení kvalitního skenu z laserové hlavy.

Měření bez CAD modelu
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
Měření bez 3D modelu je také jednoduché pomocí geometrických prvků (feature). Výstupem může být pak IGES soubor.

Průvodce zrcadlením
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
PowerInspect obsahuje rychlou volbu zrcadlení měřících sekvencí a rozšířenou volbu zrcadlení CAD modelu.

Integrace s výrobou

Integrace s výrobou
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
Optimalizujte vaši výrobu pomocí adaptivního ustavování dílců, měření na stroji, měření elektrod a obrábění hliněných modelů.

Měření jednoho bodu z mraku bodů
PREMIUM, ULTIMATE
Vylepšená práce se skenovanými daty nebo načteným souborem s mrakem bodů pro lepší opakovatelnost měření.

Měření elipsy
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
Používejte automatizované měření eliptických tvarů. Zvyšte konzistenci procesu měření a snižte čas přípravy a měření.

2D prvky z mraku bodů
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
Automaticky vložte 2D prizmatický prvek z naměřeného mraku bodů a získávejte tak lepší výsledky.


Adaptivní upínání
ULTIMATE
Optimalizujte ustavení dílce s komplexními plochami.

Měření na stroji (OMV)
ULTIMATE
Kontrolujte a měřte dílce, které jsou upnuté na obráběcím stroji.

Kontrola elektrod
ULTIMATE
Integrujte měření elektrod s návrhem i výrobou.

Design automobilů
PREMIUM, ULTIMATE
Přeměňte rychle návrh z Autodesk® Alias® do hliněného modelu. Více o Alias.

Opakovatelnost měření a konzistence

Vedené měření
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
Zvukové i vizuální signály vás provedou měřením.

Inspekční body z CAD modelů
PREMIUM, ULTIMATE
Importujte inspekční body pro dobrou výrobní opakovatelnost.

Databáze slotů a sond
ULTIMATE
Automatizujte měřící sekvence s výměnou sondy s podporou protokolů MCR20 a FCR25 CNC

Správce CAD souboru
PREMIUM, ULTIMATE
Vyberte z 3D CAD modelu pouze relevantní plochy pro měření.